ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ірина Ігорівна Поліщук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Ключові слова:

маркетинговий потенціал, сукупний потенціал, розвиток підприємства, стратегія, ефективність діяльності

Анотація

Висвітлено основні підходи до трактування сутності маркетингового потенціалу підприємства, категорії розвитку промислових підприємств і їх сукупного потенціалу. Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах неможливо забезпечити результативність діяльності на засадах орієнтації лише на ефективне використання наявних потужностей. Одним з ключових ресурсів підвищення ефективності діяльності підприємств є використання маркетингового підходу, формування та розвитку маркетингового потенціалу. Обгрунтовано алгоритм взаємодії стратегічного управління маркетинговим потенціалом підприємства та його розвитком. Зроблено висновок про те, що результати дослідження маркетингового потенціалу дозволяють підприємству зрозуміти, який рівень використання його можливостей на ринку, виявити слабкі місця, що не дозволяють в достатній мірі реалізувати прийняті стратегічні і тактичні рішення щодо розвитку діяльності.

Біографія автора

Ірина Ігорівна Поліщук, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу і реклами

Посилання

Карлофф, Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание, символы : пер с англ. / Б. Карлофф; науч. ред. и авт. послесл. В. А., Приписнов. – М.: Экономика, 1991.

Минцберг, Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Г. Минцберг; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

Реструктуризация предприятий: направления, цели, средства / Э. Фрезе, Л. Тойфсен, Т. Беекен, М. Энгельс, П. Леманн // Проблемы теории и практики управления. – 1996. – № 4. – С. 116-121.

Холл, Р. Х. Организация: структуры, процессы, результаты / Р. Х. Холл. – СПб. : Питер, 2001.

Стоунхаус, Дж. Управление организационным знанием / Дж. Стоунхаус // Менеджмент в России и за рубежом. - 1999. – № 1. – С. 14-16.

Ефремов, В. С. Концепции и методы планирования / В. Ефремов // Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом. – М.: Финпрес, 1998.

Международный менеджмент / под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. – СПб.: Питер, 2000. – С. 569.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ