РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Ольга Михайлівна Приходько

Анотація


У статті автором розглянуто історичний аспект розвитку податкової політики та можливості модернізації її інституту в Україні. Автор аналізує основні функції та мету оподаткування в залежності від конкретної історичної епохи. Проаналізовано історичні етапи становлення та еволюції податкової системи, виокремлено основні фактори, що сприяли розвитку цієї системи.

Ключові слова


державний бюджет; податкова політика; фінансовий сектор

Повний текст:

PDF

Посилання


Клейнер, Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б. Клейнер, ЦЭМИ РАН. – М. : Наука, 2004 – 240 с.

Меркулова, Т. В. Інституційні основи оподаткування та податкового регулювання економіки : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 ; 08.04.01 / Меркулова Тамара Вікторівна; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2006. - 36 с.

Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений / Я. И. Кузьминов, В. В. Радаев, А. А. Яковлев, Е. Г. Ясин // Модернизация экономики и выращивание институтов: в 2 кн. Кн. 1 / отв. ред. Е. Г. Ясин. – М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2005. – С. 7–64.

Онишко С. В. Проблеми та можливості модернізації інституту податкової політики в Україні / С. В. Онишко // Гроші. Фінанси. Кредит. - 2007. - С. 129-137.

Онишко С. В. Шляхи досягнення взаємозв'язку між окремими елементами податкової системи / С. В. Онишко // Фінансово-кредитний механізм регулювання економічної стабілізації: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т економіки НАН України, 1998. - С. 86-97.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM