№ 3(7) (2016)

Науковий вісник Полісся

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ У КОМПЛЕКСНИХ МЕХАНІЗМАХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: СТИСЛИЙ ОГЛЯД PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко 9-14
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Тарас Григорович Васильців, Віталій Володимирович Бойко 15-21
МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Наталія Михайлівна Вдовенко, Леся Михайлівна Сокол 22-28
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ ДО ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ PDF
Сергій Миколайович Шкарлет, Вікторія Геннадіївна Маргасова, Олександра Сергіївна Сакун 29-37
СТРУКТУРНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF (English)
Yevhen Aleksandrovych Romanenko, Roman Petrovych Kaidashev, Tetiana Tetiana Tetiana 38-44
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF
Ольга Михайлівна Приходько 45-48
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ PDF (English)
Olena Oleksandrivna Zelenska, Serhii Mykolaiovych Zelenskyi, Nataliia Oleksandrivna Alieshuhina 49-54
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Олена Олександрівна Євдоченко, Ольга Анатоліївна Ткаченко 55-59
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ірина Володимирівна Станкевич 60-75
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВПЛИВУ ЗРОСТАЮЧОГО ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ PDF
Сергій Сергійович Шепелєв 76-83
КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ПРОСТІР ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергій Володимирович Гонта 84-92
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF (English)
Khrystyna Ihorivna Shtyrkhun 93-97

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДІВ РЕГІОНУ
Vadym Strielkovski, Natalia Petrivna Tarkhanova 98-105
ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ: КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Світлана Василівна Бойко 106-111
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Тетяна Анатоліївна Рябова, Ігор Будимимрович Рябов 112-116
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ PDF
Світлана Володимирівна Сидорук 117-123

ІННОВАЦІЇ

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (English)
Larysa Mykolaivna Naumova, Oksana Vasylivna Mityay 124-129
СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ – ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ, КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Ольга Юріївна Чубукова, Наталія Вікторівна Раллє 130-133
СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (English)
Yevhen Aleksandrovych Romanenko, Iryna Vitaliivna Chaplay 134-139

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ PDF
Олена В’ячеславівна Товстиженко, Тетяна Василівна Міхєєнко, Крістіна Юріївна Сіренко 140-145
ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Галина Ігорівна Тибінка 146-149

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ PDF
Сергій Миколайович Шкарлет, Максим Вікторович Дубина, Марина Володимирівна Тунік 150-161
ЗМІНИ У ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЯХ ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Наталія Михайлівна Вдовенко, Лариса Володимирівна Богач 162-167
КАПІТАЛІЗАЦЯ БРЕНДУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАКСИМІЗАЦІЇ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ PDF (English)
Inna Yuriivna Hryshova, Oleksandr Borysovych Naumov, Tetiana Seriivna Shabatura 168-175
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ PDF (English)
Oksana Viacheslavivna Tsarenko, Nataliia Viacheslavivna Karmazinа 176-180
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF (English)
Tetiana Anatoliivna Gogol, Kateryna Volodymyrivna Hnedina 181-189
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЖИТТЄВИХ СТАДІЙ БІЗНЕСУ PDF (English)
Olga Ivanivna Gonchar 190-196
МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ІКТ-ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Олена Ігорівна Волот 197-200
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ АДАПТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF (English)
Olena Ivanivna Zaitseva, Viktoria Olehivna Betina, Viktoria Olehivna Betina 201-206
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ БЮДЖЕТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Дамір Валерійович Куліш 207-216

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ PDF
Валентина Борисівна Тропіна 217-223
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF (English)
Valentyna Viktorivna Vyhovska, Viktoriya Hennadiivna Marhasova, Tetiana Viktorivna Klymenko 224-234
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Ярослав Валерійович Петраков 235-241
ВПЛИВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ НА ЙМОВІРНІСТЬ БАНКРУТСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF (English)
Maryna Yevhenivna Iurchenko, Nataliia Andriivna Marchenko 242-246
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (English)
Olena Volodymyrivna Petrushka 247-252
ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF (English)
Bohdana Bohdana Shuliuk 253-260

МЕНЕДЖМЕНТ

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ВИРОБНИЦТВІ
Євгеній Юрійович Сахно 261-265
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF (English)
Olha Ivanivna Harafonova 266-270
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Альона Олексіївна Мельник 271-276
ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ МАЙБУТНЬОГО УПРАВЛІНЦЯ PDF
Анжела Іванівна Сікалюк, Владислава Анатоліївна Пермінова, Світлана Володимирівна Литвин 277-281