УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЖИТТЄВИХ СТАДІЙ БІЗНЕСУ

Автор(и)

Ключові слова:

потенціал підприємства, структура, елементи, управлінські рішення, удосконалення, розвиток

Анотація

Узагальнено існуючі підходи щодо структуризації потенціалу підприємства. Вказано на неточності та недоліки. Згрупована базова структура елементів потенціалу, як комплекс взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів. Зроблено висновок про те, що побудова ієрархічної моделі структури економічного потенціалу суб’єкта господарювання можлива за умов наявності визначених функціональних взаємозв’язків між складовими. Акцентовано увагу на виробничо-функціональних зв’язках між елементами економічного потенціалу, які формуються на кожному підприємстві індивідуально залежно від особливостей діяльності та галузевої приналежності. Зважаючи на неможливість ототожнення виробничого і ресурсного рівнів потенціалу (оскільки не усі доступні підприємству ресурси залучаються у діяльність) та, враховуючи принцип емерджентності формування потенціалу (який обумовлює збільшення результату від інтеграційного використання ресурсів порівняно із сумою їх результативності) обґрунтовано підхід до ідентифікації його елементів. Вказано на необхідність досліджувати структуру потенціалу не на трьох, а на чотирьох рівнях та із врахуванням особливостей формування потенціалу підприємства у сучасних ринкових умовах. При цьому, обґрунтовуються рівні: ресурсний, виробничий, господарський та інституціональний. За результатами проведеного аналізу доведено, що потенціал підприємства у сучасних умовах є важливою і динамічною характеристикою підприємства в цілому. Він відображає стан підприємства відносно вимог зовнішнього та можливостей внутрішнього середовища і на основі щільності зв’язку його елементів визначається величина ринкових можливостей суб’єкта господарювання. Ефективне використання і нарощення потенціалу вирішує, з однієї сторони, питання задоволення споживчих потреб, утримання стійких позицій на ринку і одержання стабільних економічних вигод та розвиток внутрішніх здатностей підприємства, з іншої сторони. Доведено необхідність врахування життєвих стадій бізнесу при обґрунтуванні рішень щодо управління потенціалом підприємств.

Біографія автора

Olga Ivanivna Gonchar, Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher

Посилання

Gonchar, O. I. (2015). Aktualizatsiia upravlinnia potentsialom pidpryiemstva za umov yevrointehratsii [Actualization of the enterprise management capabilities in terms of European integration]. Khmelnytskyi : XNU, p. 333 [ in Ukrainian].

Krasnokutska, N. S. (2004). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise potential: formation and evaluation]. Khmelnytskyi : XDUXT, p. 287 [in Ukrainian].

Verkhovskaya, O. R. Dinamicheskiie sposobnosti firmy: chto neobkhodimo, chtoby oni byli sposobnostiami [The dynamic capacity of the company: what makes them capacities]. Vestn. S.-Peterb. universiteta. Ser. 8, Ekonomika, № 4, p. 183–185 [in Russian].

Ryepina, I. M. (1998). Pidpryiemnytskyi potentsial: metodolohiia otsinky ta upravlinnia [Entrepreneurial capacity assessment methodology and management]. Visn. Ukr. akad. derzh. uprav. pry Prezydentovi Ukrainy – Bulletin of National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, № 2. – S. 262–271 [in Ukrainian].

Voinarenko, M. P., Gonchar, O. I., (2014). Upravlinnia ryzykamy v innovatsiinii diialnosti [Risk management in innovative activity]. Visn. Khmelnyts. nats. universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnitsky National University. Economics № 4, p. 7–11 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Gonchar, O. I. (2016). УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ЖИТТЄВИХ СТАДІЙ БІЗНЕСУ. Науковий вісник Полісся, (3(7), 190–196. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/85151

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ