ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Альона Олексіївна Мельник

Анотація


Розглянуто сутність ефективності адаптації підприємства, визначені її види та критерії оцінки. Автором виділені ефекти адаптації та умови їх прояву на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова


адаптація підприємств; ефективність адаптації; ефект адаптації; ефективність діяльності підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф, И. Стратегиическое управление / И. Ансоф. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Будник, М. М. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання: дис...к. е. н: 08.06.01 / М. М. Будник, Харк. держ. екон. у-т. – Х., 2002. – 199 с.

Ландіна, Т. В. Організаційно-економічні механізми адаптації підприємства до умов ринку / Т. В. Ландіна. – К. : Наукова думка, 1994. – 283 с.

Козаченко, А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : монография / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. – К. : Либра, 2003. – 280 с.

Ячменьова, В. М. Сутність понять «адаптація» та «адаптивність» / В. М. Ячменьова, З. О. Османова // Проблеми економіки та управління : зб. наук. праць. – 2010. – № 684. – С. 346–353.

Крисько, Ж. Л. Адаптація підприємства до зовнішнього середовища через механізм реструктуризації / Ж. Л. Крисько // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 38–42.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM