ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Галина Ігорівна Тибінка

Анотація


У статті здійснено порівняльно-оціночний аналіз сучасного стану регулювання оплати праці в ринкових системах зарубіжних країн, досліджено основні тенденції регулювання оплати праці в Україні, виокремлено основні проблеми регулювання оплати праці.

Ключові слова


заробітна плата; державне регулювання; законодавчі акти; тарифна оплата праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Дослідження проблем оплати праці : порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія / А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська [та ін..] – К. : КНЕУ, 2008. – 274 с.

Конвенція про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються № 131, від 3 червня 1970 р. [Електронний ресурс] / Міжнародна організація праці. – Режим доступу : http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_149.

Жулина, Е. Г. Европейские системы оплаты труда [Електронний ресурс] / Е. Г. Жулина, Н. А. Иванова. – Режим доступу : http://cozap.com.ua/text/19857/.

Ilyash, О. І. Labour market regulation tools and instruments for the border districts of the western regions of Ukraine / Olha Ilyash // Journal of European Economy. – 2014. – Vol. 13. – № 1. – P. 52–68.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM