МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ІКТ-ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Автор(и)

Ключові слова:

модель, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), управлінські рішення, ІКТ-процеси

Анотація

Запропоновано методичне підґрунтя щодо побудови та використання моделі взаємодії ІКТ-процесів в системі управління промисловими підприємствами, спрямованої на підвищення обґрунтованості управлінських рішень та ефективності діяльності підприємства.

Біографія автора

Олена Ігорівна Волот, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Посилання

Волот, О. І. Моделювання інформаційного забезпечення процесу управління промисловими підприємствами з використанням сучасних інформаційних технологій / О. І. Волот // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів : ЧДТУ, 2013. – № 2 (66). - С. 125–129.

Richard Moore, Ph.D. and Lisa Scheinkopf, "Theory of Constraints and Lean Manufacturing: Friends or Foes?", Chesapeake Consulting, Inc., 1998.

Бутко, М. П. Моделювання інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінського рішення / М. П. Бутко, О. І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – Вип. 10. – С. 3–7.

Петренко, С. М. Моделювання як основа забезпечення інформаційних потреб управління / С. М. Петренко // Наукові праці КНТУ : Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 7. Ч. 1. – С. 222–230.

##submission.downloads##

Як цитувати

Волот, О. І. (2016). МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ІКТ-ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Науковий вісник Полісся, (3(7), 197–200. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/84010

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ