ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ

Сергій Миколайович Шкарлет, Максим Вікторович Дубина, Марина Володимирівна Тунік

Анотація


У статті досліджено особливості створення служби контролінгу у страхових компаніях. Зокрема, визначені та описані основних причин запровадження системи страхового контролінгу, проаналізовано переваги та недоліки створення служби контролінгу у межах діяльності страхової компанії. Також метою систематизації можливих варіантів створення зазначеної служби було виділено мінімум 6 моделей формування відділу страхового контролінгу, які були ідентифіковані за допомогою застосування матричного підходу до визначення таких моделей, який полягає синтезі таких ознак: територіальне функціонування страхової компанії, структура основних, реальних власників страхової компанії. Теоретичний базис дослідження створення системи контролінгу у межах діяльності страхової компанії був поглиблений вивченням можливих способів побудови внутрішньої структури самого відділу контролінгу.

Ключові слова


контролінг; страховий контролінг; страхова компанія; матричний метод; управління; структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов, О. Ю. Контролінгові механізми в системі управління підприємством / О. Ю. Амосов // Экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 83–86.

Дякон, Л. Л. Організаційно-методичні основи формування служби контролінгу на підприємстві [Електронний ресурс] / Л. Л. Дякон // Збірник наукових праць Буковинського університету. – 2012. – Вип. 8. – Режим доступу : http://bukuniver.edu.ua/Applications/zbirnik/n8/index.htm.

Зоріна, О. А. Організація контролінгу в Україні: питання теорії та практики / О. А. Зоріна // Вісн. Нац. ун-ту ,,Львів. Політехніка”. – 2009. – № 647.  С. 350–355.

Карминский, А. М. Контроллинг в бизнесе: методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 256 с.

Костроміна, О. М. Роль центрів відповідальності в системі контролінгу [Електронний ресурс] / О. М. Костроміна. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Economics/59306.doc.htm.

Медведев, А. Служба контроллинга на предприятии [Электронный ресурс] / А. Медведев. – Режим доступу : http://www.intalev. ua/library/articles/article.php?ID=24558.

Олексин, А. Г. Особливості функціонування служби контролінгу банку та її роль в мінімізації банківських ризиків [Електронний ресурс] / А. Г. Олексин, А. С. Толстеньова. – Режим доступу : http://www.bsfa.edu.ua/files/-konf/tolstenjova,_oleksun.pdf.

Толстеньова, А. С. Особливості функціонування служби контролінгу банку та її роль в мінімізації банківських ризиків [Електронний ресурс] / А. С. Толстеньова // Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Чернівці : БДФЕУ, 2012. – С. 225–229. – Режим доступу : www.bsfa.edu.ua/files/.../tolstenjova,_oleksun.p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM