РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ БЮДЖЕТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Дамір Валерійович Куліш

Анотація


Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних основ процесу розробки системи бюджетування аграрних підприємств України, як одного з механізмів ефективного управління фінансовими ресурсами. Запропоновані авторські розробки щодо етапів процесу бюджетування, структури комплексної системи бюджетування сільськогосподарського підприємства, описаний модельний базис методологічного підходу до розробки комплексної системи бюджетування на підприємствах АПК України, описані основні бізнес-процеси при бюджетному процесі. Результати проведеного дослідження можуть бути застосовані на агропромислових підприємствах України при впровадженні і застосуванні бюджетування своєї діяльності.

Ключові слова


бюджет; бюджетування; комплексна система; бізнес-процес; сільськогос-подарське підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Череп, О. Г. Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством / О. Г. Череп, О. Ю. Стремидло // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1 (4). – С. 445–451.

Шахватова, М. В. Методология формирования и исполнения бюджетов как инструмента управления доходами, расходами и финансовыми результатами деятельности предприятия / М. В. Шахватова. – 2004. – 223с.

Шеремет, А. Д. Финансы предприятий / А .Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М. : ИНФРА, 2010. – 343 с.

Шим Джай, К. Основы коммерческого бюджетирования / К. Шим Джай, Дж. Сигел. – СПб. : Бизнес. Микро, 2009. – 474 с.

Хорнгрен, Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер; пер. с англ. Я. В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

Tsay, B.-Yi. Designing an Internal Control Assessment Program Using COSO’s Guidance on Monitoring / Bor-Yi Tsay // The CPA Journal. – 2010. –May. – Р. 52–57.

Терновых, В. К. Формирование бюджетного планирования в интегрированных объединениях АПК / В. К. Терновых, А. А. Плякина // Вестник Воронежского государственного университета. – 2010. – № 3. – С. 58–62.

Федосова, Г. Бюджетирование как процесс планирования движения ресурсов / Г. Федосова // Финансовая консультация. – 2010. – № 5. – С. 20–31.

Кот, А. Д. Организация процесса бюджетирования в крупных компаниях / А. Д. Кот, В. Е. Филиппов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С.82–89.

Крайник, О. П. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. / О. П. Крайник. – К. : Дакор, 2001. – 260 с.

Куліш, Д. В. Розробка спеціалізованої системи бюджетування для агропромислових підприємств / Д. В. Куліш // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2013. – № 12 (1). – С. 63–66.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM