ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Маріана Володимирівна Макарова, Тетяна Миколаївна Білоусько, Руслан Миколайович Лавренюк

Анотація


Незважаючи на високий рівень науково-теоретичного опрацювання економічних категорій «стратегія» і «стратегічний розвиток установ», питанню обґрунтування стратегії надання освітніми установами своїх послуг із використанням інтернет-технологій у науковій літературі не було приділено достатньо уваги. Тому нашим завданням було дослідити різновиди установ, що діють на ринку дистанційних освітніх послуг, і стратегії їх розвитку. Також наведено наше бачення вибору ефективних стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій для різних типів освітніх установ


Ключові слова


освітні установи; стратегія надання освітніх послуг; освітні послуги із застосуванням інтернет-технологій; дистанційні освітні послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Укл. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К. : Перун, 2003. – 1440 с.

Chandler A. D., Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise / A.D., Jr. Chandler. – Cambridge, MA: MIT Press, 1962. – 490 p.

Andrews, K. R. The Concept of Corporate Strategy /

K. R. Andrews. – DowJones-Irwin, Homewood, 1971. – 245 p.

Ансофф, И. Стратегическое управление: пер. с англ /

И. Ансофф ; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Richardson, R. The Impact of People Management Practices on Business Performance: A literature review / R. Richardson,

M. Thompson. – Institute of Personnel and Development, London, 1999. – 78 p.

Ernst & Young Removes Degree Classification From Entry Criteria As There’s ‘No Evidence’ University Equals Success [Electronic resource]// The Huffington Post. – Retrieved from : http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/01/ 07/ernst-and-young-removes-degree-classification-entry-criteria_n_7932590.html [in Ukrainian].

Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Населення (1990-2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html.

We're empowering learning in the classroom and around the globe [Electronic resource] // Site edX – About Us. – Retrieved from : https://www.edx.org/about-us [in Ukrainian].

Освітня online-платформа Coursera запускає курс з українським перекладом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/news/73776.html.

Підсумки першого масового онлайн курсу проекту «Університет онлайн» [Електронний ресурс] // Сайт Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Режим доступу : http://www.univ.kiev.ua/news/4954.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM