Том 1, № 4(8) (2016)

Науковий вісник Полісся

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ПІЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ PDF (English)
Serhii Shkarlet, Olena Gonta, Maksym Dubyna 9-17
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF (English)
Olha Viktorivna Abakumenko, Pavlo Oleksandrovych Lukyashko 18-23
ЕКОНОМІЧНІ ПЛОЩИНИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ БІОПАЛИВА PDF (English)
Oleksii Oleksandrovy Krasnorutskyi, Svitlana Olexandrivna Zaika 24_28
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Маріана Володимирівна Макарова, Тетяна Миколаївна Білоусько, Руслан Миколайович Лавренюк 29-38
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF (English)
Volodymyr Ihorovych Krylenko 39-43
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Борис Олегович Язлюк, Оксана Євстахіївна Фурман 44-50
СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ PDF (English)
Artem Aleksandrovych Yanchuk, Mykola Mykolayovych Klemparskiy, Andriy Stepanovych Zaverbnyy 51-56
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ЗАГРОЗ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF (English)
Vitalii Volodymyrovych Boiko 57-61
КОНТУРИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF (English)
Valentyna Viktorivna Vyhovska 62-69
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНУ «ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО» PDF
Ірина Анатоліївна Косач, Дмитро Юрійович Голубчик, Ольга Вікторівна Курінська 70-74
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В РОБОТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF (English)
Alina Volodymyrivna Kundenko, Olena Vasylivna Mykhailovska, Serhii Serhiyovych Kuchuk 75-78
ЕКОЛОГІЧНІ ЕКСТЕРНАЛІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТ PDF
Світлана Олександрівна Полковниченко 79-84
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ В УМОВАХ ТРЕТЬОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ PDF
Олександр Іванович Синенко, Наталія Вікторівна Ралле 85-90
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF (English)
Natallia Volodymyrivna Tsymbalenko, Oleksii Serhiyovych Tarasenko 91-98
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Тарас Олександрович Власюк 99-105
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (English)
Kateryna Volodymyrivna Hnedina 106-117
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІНТЕГРАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ PDF (English)
Andrii Aleksandrovych Gutorov 118-123
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF (English)
Viktoriia Viktorivna Zhydok, Tetiana Mykolayivna Pshenychna 124-131
СТРАТЕГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ PDF (English)
Yuriy Mykhailovych Klapkiv 132-136
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВИ PDF (English)
Natalya Mykhailivna Kolomyychuk 137-141
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Максим Анатолійович Однорог 142-148
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ PDF (English)
Vitalina Viktorivna Perevozniuk 149-153
ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Альона Миколаївна Ревко 154-159
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ольга Миколаївна Приходько 160-163
СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF (English)
Nataliia Viktorivna Gagina, Olena Viktorivna Los 164-167
ЕКОНОМІЧНИЙ І БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СПІВПРАЦІ З КНР PDF
Володимир Васильович Левківський 168-173

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF (English)
Valentine Pavlovich Vishnevsky, Nataliia Yuriyivna Rekova, Viktoriia Denysivna Chekina 174-188
СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПОСТ-КОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF (English)
Kostyantyn Yevhenovych Moiseienko 189-195
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ PDF (English)
Sergey Georgievich Nezdoyminov 196-201