ЕКОЛОГІЧНІ ЕКСТЕРНАЛІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТ

Автор(и)

  • Світлана Олександрівна Полковниченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

сільське господарство, рослинництво, тваринництво, екологічні екстер- налії, забруднення навколишнього природного середовища, інтенсифікація землеробства, утворення відходів, утилізація відходів

Анотація

У статті висвітлено основні джерела та наслідки впливу сільського господарства на навколишнє природне середовище. Проаналізовано екологічні екстерналії інтенсифікації землеробства та розвитку тваринництва в Україні. Визначено шляхи зменшення негативного впливу сільськогосподарського виробництва на довкілля.

Біографія автора

Світлана Олександрівна Полковниченко, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

Посилання

Дорофєєв, О. В. Наслідки впливу інтенсифікації землеробства на екологічну рівновагу навколишнього середовища / О. В. Дорофєєв // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 4. – С. 136-141.

Жукорський, О. М. Оцінка викидів одорогенних забруднювачів повітря від ферм із виробництва молока / О. М. Жукорський, О. В. Никифорук, Н. П. Болтик // Агроекологічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 21-25.

Кочерга, М. М. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів в сільському господарстві України / М. М. Кочерга // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2012. – № 2 (2). – С. 407-415.

Маковецька, Ю. М. Аналіз особливостей утворення та поводження з відходами на сільських територіях [Електронний ресурс] / Ю. М. Маковецька // Ефективна економіка. – 2015. – № 12. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4684.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 р. №2818-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

Сільське господарство України 2015 : статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2016. – 360 с.

Статистичний щорічник України за 2014 рік / за редакцією І.М.Жук. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 586 с.

Фітосанітарний стан сільськогосподарських рослин 31 грудня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agroua.net/tops/news.php?newsid=49221.

Довкілля України за 2014 рік. Статистичний збірник / за редакцією О.М.Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 223 с

##submission.downloads##

Як цитувати

Полковниченко, С. О. (2017). ЕКОЛОГІЧНІ ЕКСТЕРНАЛІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТ. Науковий вісник Полісся, 1(4(8), 79–84. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/94912

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають