ЕКОНОМІЧНИЙ І БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СПІВПРАЦІ З КНР

Автор(и)

  • Володимир Васильович Левківський Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

співробітництво, Україна, Китай, економічні інтереси, безпекові інтереси

Анотація

У статті подається характеристика та аналіз економічного співробітництва України і Китаю. Окреслено економічні та безпекові інтереси країн. Виділено пріоритетні напрями двосторонніх відносин. Вказується на проблеми та перспективи розвитку українськокитайського співробітництва.

Біографія автора

Володимир Васильович Левківський, Чернігівський національний технологічний університет

Аспірант кафедри економічної теорії

Посилання

The China Model: A Dialogue between Francis Fukuyama and Zhang Weiwei [Electronic resourse] // New Perspectives Quarterly. – 2011. – № 28 (4). – Mode of access : http://www.guancha.cn/observer-tell-west/2012_02_20_66253.shtml.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Аудит зовнішньої політики : Україна-Китай. Дискусійна записка. – К., 2016. – 58 с.

Київ-Пекін. Безпечна дистанція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://glavcom.ua/publications/kijiv-pekinbezpechna-distanciya-377518.html/.

Головченко, В. І. Концептуальні засади формування українсько-китайського партнерства [Електронний ресурс] / В. І. Головченко // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – 2014. – № 3. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/view/120.

Філіпенко, А. С. Пріоритетні напрями зовнішньоекономічної політики України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. С. Філіпенко // Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах : Матеріали наук. конф. (15 жовтня 2015 р., м. Київ). – К., 2015. – С. 15–18. – Режим доступу : http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Publikacii/.

Гродський, С. Сучасне торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та Китаєм / С. Гродський // Економічний аналіз: зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2013. – Вип. 12, Ч. 2. – С. 202–206.

Загребельний, В. С. Транзитно-логістична функція регіонів України в торгівлі КНР з країнами ЄС / В. С. Загребельний, Л. В. Власенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – Вип. 4 (108). – С. 229–235.

Горбулін, В. П. Україна у Новій Європі та світі: безпековий погляд / В. П. Горбулін // Науковий вісник дипломатичної академії України. – 2009. – Вип. 15. – С. 44–49.

Кулініч, М. А. Політичний і безпековий вимір інтересів України в АТР / М. А. Кулініч // Науковий вісник дипломатичної академії України. – 2014. – Вип. 21. – С. 4–15.

Роговий, В. Г. Перспективи та ризики розвитку українсько-китайських торговельно-економічних відносин / В. Г. Роговий // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2016. – № 2 (76). – C. 106–110.

Валєєва, Ю. Виклики європейській архітектурі безпеки : український контекст [Електронний ресурс] / Ю. Валеєва // Зовнішні справи. – 2014. – № 9. – С. 8–15. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : http://uaforeignaffairs.com/en/expert-opinion/view/article/vikliki-jevropeiskii-arkhitekturi-bezpeki-ukrajinski/.

##submission.downloads##

Як цитувати

Левківський, В. В. (2017). ЕКОНОМІЧНИЙ І БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СПІВПРАЦІ З КНР. Науковий вісник Полісся, 1(4(8), 168–173. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/95313

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ