ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ В УМОВАХ ТРЕТЬОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Олександр Іванович Синенко, Наталія Вікторівна Ралле

Анотація


У статті досліджено теоретичні і практичні питання визначення суті глобальних цивілізаційних викликів для світу та країни в частині розвитку інформаційних систем та технологій в умовах третьої промислової революції та їх вплив на розвиток економіки України на сучасному етапі.

Ключові слова


третя промислова революція; інтернет-технології; державне регулювання, інституції; відновлювані джерела енергії; інтелектуальні технологічні системи; ринково- економічний сектор; інноваційна модель розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Рифкин, Дж. Третья промышленная революция : Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом / Джереми Рифкин; пер. с англ. – М. : Альпина нон-фикшн, 2014. – 410 с.

Герземанн, О. Ковбойский капитализм : Европейские мифы и американская реальность / Олаф Герземанн; пер. с англ. Б. Пинскера под ред. А. Куряева. – М. : ИРИСЭН, 2008. – 270 с.

Норд, Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Даґлас Норд; пер. с англ. І. Дзюб. – К. : Ос-нови, 2000. – 198 с.

Букович, У. Управление знаниями: руководство к действию: пер. с англ. / У. Букович, Р Уилльямс. – М. : ИНФРА - М, 2002. – 504 с.

Скотт, Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливавались проекты улучшения условий человеческой жизни / Скотт Дж.; [пер. с англ. Э. Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой]. – М. : Университетская книга, 2005. – 576 с.

Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств / Эрик Шмидт, Джаред Коэн ; пер с англ. Сергея Фалина. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 368 с.

Фридман, Т. Плоский мир: Краткая история XXI века / Томас Фридман; пер. с англ. М. Колопотина. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 601с.

О’Коннор, Д. Искусство системного мышления / О’Коннор, Д., Макдермот, И. ; [пер. с англ.]. – М. : Альпина бизнес букс, 2006. – 245 с.

О’Шоннесси, Дж. Принципы организации управления фирмой / О’Шоннесси Дж.; [пер. с англ.]. – М. : МТ Пресс, 1999. – 296 с.

Рудченко, О. Управління державним сектором: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. Рудченко, М. Шкільняк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.- ua/images/stories/pdf/2011/11royptp.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM