СТРАТЕГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Yuriy Mykhailovych Klapkiv

Анотація


У статті окреслено автентичну стратегію інституціонального розвитку ринку страхових послуг України, що реалізується на шляху побудови суспільства ефективного захисту своїх економічних інтересів через систему страхування. Охарактеризовано основні пріоритети стратегії розвитку ринку страхових послуг Європи. Розглянуто діючі норми ЄС щодо фінансового стану страхових інституцій та оцінки якості страхових послуг. Виокремлено основні вектори стратегії інституціонального розвитку ринку страхових послуг.

Ключові слова


стратегія інституціонального розвитку; ринок страхових послуг; страхова послуга; платоспроможність; інтереси споживача; ризики

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pałczyńska-Mortka, Karolina & Marek Żmigrodzki (2012) Instytucjonalne i prawne uwarunkowania polityki ubezpieczeniowej w III Rzeczypospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe WSEI : Administracja, 2 (1), 155–178 [in Poland]

Gamankova, O., Murashko, O., Dy`mnich, O. (2011) Koncepciya "straxovogo fondu suspil`stva" v suchasnij vitchy`znyanij teoriyi straxuvannya [The concept of "social insurance fund" in the modern theory of national security]. Finansy, oblik i audyt - Finance, accounting and auditing, N 17, 51–59 [in Ukrainain].

Mnyx, M. (2009) Rozvytok teoriji straxuvannja u sučasnyx umovax [The development of insurance theory in modern conditions]. Ekonomika ta deržava - Economics and the state, № 2, 20–21. [in Ukrainain].

Klapkiv, M. (2002) Straxuvannja finansovyx ryzykiv [Insurance of financial risks] Ternopil. [in Ukrainain].

Szumlicz, T. (2009) Społeczna rola ubezpieczeń : podstawy polityki ubezpieczeniowej. Wiadomości ubezpieczeniowe, N 02. – S. 17.

Bociong, R. & Hutten-Czapski F. (2009) Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich. Wiadomości ubezpieczeniowe, N 02. – S. 32.

European Commission (EC). (2010). Europe 2020 : a strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Working paper {COM (2010) 2020}.

Londar, S. & Širinjan L. (2011)Jevropejsʹkyj dosvid finansovoho rehuljuvannja straxovoho rynku [European experience financial regulation of the insurance market]. Naukovi praci NdFI - Scientific works NdFI, N 1 (54). [in Ukrainain].

Klapkiv, J.(2016) Nova paradyhma zabezpečennja prav ta interesiv spožyvačiv na rynku straxovyx posluh [The new paradigm of the rights and interests of consumers in the insurance market]. Nauka moloda - Science young, № 25. [in Ukrainain].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM