БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Volodymyr Ihorovych Krylenko Mykolayiv National V. Suchomlynsky University, Ukraine

Ключові слова:

економічна безпека, бюджетна безпека, функції управління, бюджетна система, функції управління бюджетної безпеки

Анотація

В статті здійснено структурне дослідження системи забезпечення бюджетної безпеки, проведений аналіз внутрісистемних зв’язків, дана функціональна характеристика системи забезпечення бюджетної безпеки з погляду послідовності виконання функцій і за критерієм очікуваного результату. Визначено місце і значення бюджетної безпеки в системі економічної безпеки.

Біографія автора

Volodymyr Ihorovych Krylenko, Mykolayiv National V. Suchomlynsky University

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of finances, Vice-Rector

Посилання

Бондарук, Т. Г. Бюджетне регулювання в системі забезпечення економічної безпеки держави / Т. Г. Бондарук // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія і організація. – Київ : НАСОА, 2013. – С. 143–152.

Єрмошенко, М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення /

М. М. Єрмошенко – К. : КНТЕУ, 2001. – 309 с.

Мунтіян, В. І. Проблеми національної безпеки в процесах державотворення : монографія / В І. Мунтян. – К. : КВІЦ, 2006. – 756 с.

Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws

Яценко, Н. М. Поняття та структура фінансової безпеки [Електронний ресурс] / Н М. Яценко // Економіний простір. – 2008. – №13. – С. 170-174. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/-Soc_Gum/Ekpr/2008_13/yacenko.pdf.

Вайханов, Х. Х. Национальная безопасность России на региональном уровне / Х. Х Вайханов ; отв. ред. И. П. Добаев. – Ростов-на-Дону : Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. – 175 с.

Потрубач, Н. Н. Налоговая составляющая экономической безопасности России / Н Н Потрубач, И. С. Ципин // Социально-гуманитарные знания. – 2002. – № 3. – С. 146–166.

##submission.downloads##

Як цитувати

Krylenko, V. I. (2017). БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Науковий вісник Полісся, 1(4(8), 39–43. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/94629

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ