АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНУ «ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО»

Ірина Анатоліївна Косач, Дмитро Юрійович Голубчик, Ольга Вікторівна Курінська

Анотація


У статті висвітлені основні підходи до визначення терміну «державно-приватне партнерство», виявлено переваги та недоліки даних підходів, обґрунтовано доцільність їх застосування в контексті формування відносин державно-приватного партнерства в Україні.

Ключові слова


державно-приватне партнерство; держава; приватний сектор; взаємодія; співробітництво; інститут; відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Savas, E. S. Privatization and Public Private Partnerships, N. Y. : Chatham House Publishers,2000, p. 105-106.

Klijn, E. H., Teisman, G. R. Governing Public-Private Partnerships : Analyzing and Managingthe Processes and Institutional Characteristics of Public-Private Partnerships // Public-Private Partnerships : Theory and Practice in International Perspective / Ed. by S. P, Osborne. London : Routledge, 2000. P. 85.

Ham, H. Van, Koppenjan, J. Building Public-Private Partnerships : Assesing and Managing Risks in Port Development / Ham H. Van, Koppenjan J. // Public Management Review.2001. - Vol. 3. - № 4. - P 598.

Варнавский, В. Г. Партнерство государства и частного сектора : формы, проекты, риски : монография / В. Г. Варнавский. – М. : Наука,2005 – 315 с.

Павлюк, К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 10-19.

Грищенко, С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу / С. Грищенко. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. – 140 с.

Запатріна, І. В. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні / І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда // Економіст. – 2011. – №3. – С. 52-58.

Брайловський, І. А. Державно-приватне партнерство : методологія, теорія, механізми розвитку : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»/ І. А. Брайловський. – Харків, 2015. – 42 с.

Маховикова, Г. А. Государственно-частное партнерство : зарубежный опыт и российские реалии / Г. А. Маховикова, Н. Ф. Ефимова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 251 с.

Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 року № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/.

Delmon, J. Private Sector Investment in Infrastructure : Project Finance, PPP Projects and Risk. The World Bank and Kluwer Law International. 2009. P. 7.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM