АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНУ «ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО»

Автор(и)

  • Ірина Анатоліївна Косач Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Дмитро Юрійович Голубчик Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Ольга Вікторівна Курінська Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, держава, приватний сектор, взаємодія, співробітництво, інститут, відносини

Анотація

У статті висвітлені основні підходи до визначення терміну «державно-приватне партнерство», виявлено переваги та недоліки даних підходів, обґрунтовано доцільність їх застосування в контексті формування відносин державно-приватного партнерства в Україні.

Біографії авторів

Ірина Анатоліївна Косач, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій

Дмитро Юрійович Голубчик, Чернігівський національний технологічний університет

Магістрант кафедри публічного управління та менеджменту організацій

Ольга Вікторівна Курінська, Чернігівський національний технологічний університет

Магістрант кафедри публічного управління та менеджменту організацій

Посилання

Savas, E. S. Privatization and Public Private Partnerships, N. Y. : Chatham House Publishers,2000, p. 105-106.

Klijn, E. H., Teisman, G. R. Governing Public-Private Partnerships : Analyzing and Managingthe Processes and Institutional Characteristics of Public-Private Partnerships // Public-Private Partnerships : Theory and Practice in International Perspective / Ed. by S. P, Osborne. London : Routledge, 2000. P. 85.

Ham, H. Van, Koppenjan, J. Building Public-Private Partnerships : Assesing and Managing Risks in Port Development / Ham H. Van, Koppenjan J. // Public Management Review.2001. - Vol. 3. - № 4. - P 598.

Варнавский, В. Г. Партнерство государства и частного сектора : формы, проекты, риски : монография / В. Г. Варнавский. – М. : Наука,2005 – 315 с.

Павлюк, К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 10-19.

Грищенко, С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу / С. Грищенко. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. – 140 с.

Запатріна, І. В. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні / І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда // Економіст. – 2011. – №3. – С. 52-58.

Брайловський, І. А. Державно-приватне партнерство : методологія, теорія, механізми розвитку : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»/ І. А. Брайловський. – Харків, 2015. – 42 с.

Маховикова, Г. А. Государственно-частное партнерство : зарубежный опыт и российские реалии / Г. А. Маховикова, Н. Ф. Ефимова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2013. – 251 с.

Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 року № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/.

Delmon, J. Private Sector Investment in Infrastructure : Project Finance, PPP Projects and Risk. The World Bank and Kluwer Law International. 2009. P. 7.

##submission.downloads##

Як цитувати

Косач, І. А., Голубчик, Д. Ю., & Курінська, О. В. (2017). АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНУ «ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО». Науковий вісник Полісся, 1(4(8), 70–74. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/94894

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ