ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • Тарас Олександрович Власюк Інститут вищих керівних кадрів Національної Академії державного управління (ІВКК НАДУ) при Президентові України, Ukraine

Ключові слова:

конкурентоспроможність, Україна, зовнішньоторговельні відносини, безпека, підприємства, політика

Анотація

Охарактеризовано чинники забезпечення міжнародної конкурентоспроможності України. Окреслений вплив зовнішньоторговельних відносин на підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності. Запропоновані механізми захисту інтересів національних підприємств на міжнародному рівні для підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки.

Біографія автора

Тарас Олександрович Власюк, Інститут вищих керівних кадрів Національної Академії державного управління (ІВКК НАДУ) при Президентові України

Кандидат економічних наук, начальник відділу навчально-наукового та методичного забезпечення

Посилання

Портер, М. Стратегія конкуренції : Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Портер; пер. з англ. А. Олійник та Р. Сільський. – К. : Основи, 1997. – 390 с.

Школа, І. М. Економіка України в умовах глобалізації : монографія / І. М. Школа, О. В. Бабінська. – К. : Видавництво «Книги – ХХІ», 2010. – 528 с.

Мокій, А. І. Структурні деформації, диспропорції та конкурентоспроможність економіки України / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, А. М. Гуменюк // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сборник научных трудов. – 2011. – Т. 2. – С. 503-510.

Кредісов, А. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. для студ. екон. вузів і ф-тів / А. І. Кредісов, С. М. Березовенко, В. В. Волошин, Г. М. Биков, В. П. Мазуренко. – 2-е вид., випр. і доповн. – К. : ВІРА-Р : Алерта, 2002. – 544 c.

Базилюк, Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки : сутність та умови забезпечення / Я. Б. Базилюк.– К. : НІСД, 2002. – 186 с.

GCR [Electronic resourse]. – Retrieved from : http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness.

Staying competetive in the clobal economy. Moving up the value chain. – Paris : Organization for economic cooperation and development, 2007. – 130 p.

Global Value Chains : Challenges, Opportunities, and Implications for Policy. Report prepared for submission to the G20 Trade Ministers Meeting on July 19, 2014 in Sydney, Australia / OECD, WTO and World Bank Group. Retrieved from. - Retrieved from : https://www.oecd.org/tad/gvc_report_g20_july_2014.pdf.

##submission.downloads##

Як цитувати

Власюк, Т. О. (2017). ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. Науковий вісник Полісся, 1(4(8), 99–105. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/94948

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ