Науковий вісник Полісся

Рік заснування: 2015

Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

ISSN 2410-9576 (Print)

ISSN 2412-2394 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:07.09.20 р., серія КВ № 24604-14544 ПР Спеціальність ДАК: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Редакційна колегія:

Головний редактор: Дубина Максим Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ;

Білан Ю. В. доктор економічних наук, доцент (Щецин, Польща);

Гонта О. І. доктор економічних наук, професор

Білгілі Ф. доктор економічних наук, професор (Кайсері, Туреччина);

Брітченко І. Г. доктор економічних наук, професор (Тарнобжег, Польща);

Гарафонова О. І. доктор економічних наук, професор;

Живко З. Б. доктор економічних наук, професор;

Ільчук В. П. доктор економічних наук, професор;

Маргасова В. Г. доктор економічних наук, професор;

Сорвиров Б. І. доктор економічних наук, професор (Гомель, Білорусь);

Тропіна В. Б. доктор економічних наук, професор;

Дерій Ж. В. доктор економічних наук, доцент;

Стріелковскі В. доктор економічних наук (Прага, Чехія);

Холявко Н. І. доктор економічних наук, доцент;

Мороз Н. В. відповідальний секретар.

Адреса редакції: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1

Вартість публікації статті: 55 грн. за 1 сторінку поданого рукопису.

Плата за затвердження та прийом статті не стягується.
Рецензування здійснюється редакційною колегією, проте автор має надати рецензію від професора або кандидата наук зі своєї спеціальності.

Географія авторів: необмежена.

Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки.

Рубрики:

1. Економіка та управління національним господарством
2. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
3. Управління підприємством
4. Фінанси. Банківська справа та страхування
5. Менеджмент
6. Маркетинг

Технічний редактор

Мекшун Ірина Миколаївна

Email: nauk_visn@ukr.net

Передрукування без дозволу редакції заборонено, посилання на журнал при цитуванні обов’язкове.

Щороку наукова періодика університету подається до наукометричної польської бази даних Index Copernicus.

ICV для журналів:Науковий вісник Полісся - ICV 2016: 66.23 , ICV 2017: 75.80, ICV 2018: 85.50, ICV 2019: 69.10

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...